Компани

A хувийн эзэмшлийн, бие даасан физик түүхий эдийн арилжаа байшин, чиглэл болон метал, эрдэс арилжаа байна.

Бидний үйл ажиллагаа

A хувийн эзэмшлийн, бие даасан физик түүхий эдийн арилжаа байшин, чиглэл болон метал, эрдэс арилжаа байна.

Бид эх үүсвэрийг, худалдаа, broking болон төмөрлөг бус өнгөт металл, ашигт малтмалын арилжааны санхүүжилтийн мэргэшсэн, бие даасан физик түүхий эдийн арилжаа, broking, зөвлөх байшин байна.